Blog

10 kwietnia 2019

Zastosowanie systemu GPS w odśnieżarkach

System GPS stosowany w odśnieżarkach lub innych pojazdach komunalnych, monitoruje ich pracę, poprzez dokładne odnotowanie przebiegu trasy, sprzętu i kierowcy. W ten sposób przedsiębiorstwo archiwizuję dane i może dokładnie określić stan odśnieżania dróg […]
17 kwietnia 2019

Funkcje komunikatorów w systemie GPS

Większość flot przemiesza się na dużych obszarach krajowych i międzynarodowych. Ważna jest, więc przy tym komunikacja między zarządzającym flotą a poszczególnymi kierowcami. Dlatego system GPS posiada funkcję komunikatora, dzięki której obie strony mogą […]
25 kwietnia 2019

Sonda cyfrowa

Podczas dalekich tras pojazd w bardzo szybkim tempie traci paliwo, a dodatkowo w czasie postoju może ono zostać skradzione. Zapobieganie takim sytuacjom i monitorowanie poziomu paliwa osiągnąć, więc można jedynie poprzez stosowanie sondy […]
8 maja 2019

Przycisk SOS w samochodzie

Bez wątpienia kwestia bezpieczeństwa jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w odniesieniu do kierowców. Zarówno ograniczenia prędkości, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz ogólne zasady ruchu drogowego mają sprzyjać zmniejszeniu ilości wypadków i stłuczek. […]
15 maja 2019

Monitoring GPS autokarów turystycznych

Bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pasażerów jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku autokarów turystycznych. Kierowca odpowiedzialny jest za zdrowie i życie wielu osób, a sprawna podróż jest przyjemniejsza dla obu stron. Monitoring GPS autokarów […]
28 maja 2019

Obliczanie średniego spalania paliwa

Kontrolowanie spalania samochodu jest tematem często poruszanym. Na jego zminimalizowaniu korzysta bowiem zarówno środowisko (emisja spalin powoduje degradację powietrza, wody, gleby oraz organizmów żywych), jak i portfel właściciela pojazdu (paliwo jest bardzo drogie, […]