Monitoring GPS autokarów turystycznych

Bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pasażerów jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku autokarów turystycznych. Kierowca odpowiedzialny jest za zdrowie i życie wielu osób, a sprawna podróż jest przyjemniejsza dla obu stron.

Monitoring GPS autokarów turystycznych

Biorąc pod uwagę rozmiary autokarów i pozycję kierowcy, pojazdy te posiadają martwe strefy mogące przyczyniać się do występowania kolizji i sytuacji niebezpiecznych. Wbudowanie monitoringu GPS może skutecznie zminimalizować ich ryzyko oraz powstrzymać pojawianie się niesłusznych roszczeń ubezpieczeniowych. GPS w autokarach turystycznych daje możliwość śledzenia pojazdu w czasie rzeczywistym, co korzystne jest zarówno dla jego użytkowników, jak i firmy przewozowej. Zdalnie można sprawdzić także prędkość, z jaką porusza się autokar, prześledzić pokonaną przez niego trasę oraz przeanalizować postoje, również te niezaplanowane.

Dodatkowo archiwizowane są także dane dotyczące średniego spalania, pracy silnika i akumulatora. Po powrocie kierowcy z trasy dane te można ponownie prześledzić i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Z proponowanym przez nas systemem monitoringu GPS prowadzenie działalności autokarowej lub logistycznej jest znacznie łatwiejsze.