Rozliczanie Czasu Pracy

 

Czas Pracy Kierowcy – Rozliczanie i Ewidencja

Ewidencja czasu pracy kierowców to jeden z trudniejszych obowiązków, które spoczywają na pracodawcy. Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na firmy prowadzenie dokładnej i pełnej ewidencji czasu pracy kierowców Należy ją prowadzić, bez względu na wielkość działalności i ilość zatrudnionych pracowników. To nie tylko możliwość panowania nad wszystkim, ale jednocześnie podstawa poprawnego rozliczenia.

Oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące analizę ewidencji i archiwizację danych dla przedsiębiorców. Posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu rozliczeń, jak i niezbędny a zarazem najlepszy na rynku program do analizy czasu pracy. Dzięki jego funkcjom możliwe jest precyzyjne rozliczanie czasu pracy kierowców oraz kontrola pracowników i wynagrodzeń.

Technologie, z których korzystamy, pozwalają na znacznie więcej, niż tylko rozliczanie faktycznego czasu pracy. Wykonane przez nas rozliczenia są podstawą do naliczenia wynagrodzenia kierowcy, składek ZUS, odprowadzenia podatku dochodowego, co w konsekwencji zabezpiecza pracodawcę przed sankcjami ze strony organów kontrolnych lub postępowaniem przed Sądami Pracy.

Na jakiej podstawie należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?


Dla każdego zatrudnionego pracownika na stanowisku kierowcy, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy co jest zgodne z Ustawą o czasie kierowców:

Według art. 25.1. wyżej wspomnianej ustawy należy prowadzić taką ewidencję w formie:

1) zapisów na wykresówkach;
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Tak więc zgodnie z Ustawą rozliczania czasu pracy kierowcy w firmie transportowej jest kluczowym elementem prowadzenia wszelkiej dokumentacji.
 

Oferta ewidencji czasu pracy kierowców obejmuje:

 • kopiowanie kart kierowców,
 • kopiowanie tachografów,
 • archiwizację danych z kart i wykresówek,
 • ewidencję czasu pracy dla samozatrudnionych,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych wraz z ryczałtem za nocleg,
 • delegowanie raportów z naruszeniami,
 • rozliczanie płacy minimalnej
 • konsultacje w zakresie wyboru sposobu i okresu rozliczania
 • analizę czasu pracy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • analizę istniejącej dokumentacji oraz ewentualne koncepcje zmiany,
 • możliwość stworzenia regulaminów pracy oraz wynagrodzenia,
 • raport czynności szczegółowych z samochodu i danych z karty kierowcy,
 • generację zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu,
 • kontrolę terminów,
 • pomoc podczas kontroli w firmach,
 • odwołania Viatoll,
 • odwołania od kar nałożonych przez organy kontrolne,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych, dodatku za pracę w nocy, czasu dyżuru, postojów,

W zakresie rozliczania czasu pracy kierowców współpracujemy z Firmą DANWOJ, pliki z naszego systemu są do nich automatycznie przesyłane i rozliczane.

 

DANE KONTAKTOWE - NAVIRA

Formularz kontaktowy: