Zastosowanie systemu GPS w odśnieżarkach

System GPS stosowany w odśnieżarkach lub innych pojazdach komunalnych, monitoruje ich pracę, poprzez dokładne odnotowanie przebiegu trasy, sprzętu i kierowcy. W ten sposób przedsiębiorstwo archiwizuję dane i może dokładnie określić stan odśnieżania dróg konkretnego dnia.

Odnotowanie działań umożliwia również dopasowanie przejazdu odśnieżarki do zapotrzebowania i intensywności opadów. Oprócz tego GPS kontroluje również stan techniczny pojazdu, a zwłaszcza akumulatorów, monitorując ich napięcie w każdym pojeździe danej floty. System stosowany w odśnieżarkach, ułatwia również pracę dyspozytorom. Pokazuje im bowiem rozmieszczenie pojazdów i umożliwia szybkie wysłanie kierowcy znajdującego się najbliżej problematycznego miejsca.

Natomiast, jeżeli odśnieżarka pominie trasę lub nie wykona właściwej czynności to wtedy zarządzający flotą otrzyma natychmiastowe powiadomienie o danej sytuacji. System GPS jednak oprócz kontrolowania prawidłowego przebiegu pracy, monitoruje również prędkość, stan silnika, czas pracy kierowcy i postoje.