Trzy sposoby kontroli paliwa

Każde przedsiębiorstwo oferujące usługi transportowe pragnie, aby zminimalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności stało się realne.

Oferujemy trzy sposoby kontroli zużycia paliwa!

Niestety wielką bolączką firm transportowych jest kwestia kontroli paliwa. Firmy borykają się z tym problemem od lat dlatego proponujemy Państwu trzy sposoby kontroli paliwa. Pierwszym z nich i jednocześnie najpopularniejszym jest sonda cyfrowa. Jej największą zaletą jest wysoki i stabilny odczyt parametrów paliwa. Sonda umieszczana jest pionowo w zbiorniku paliwa i mierzy jego poziom, wskazując tankowania i ewentualne upuszczenia. Kolejny sposób to zastosowanie magistrali CAN, czyli wyciąganie danych z komputera pokładowego pojazdu.
Dane te przesyłane przez nadajnik GPS wysyłane są natychmiast na serwer. Po przetworzeniu prezentowane są na panelu naVira. Rozwiązanie to informuje o zużyciu paliwa, obrotach silnika oraz przebiegu. Trzeci sposób to zabezpieczenie wlewy paliwa. Zamontowany zostaje elektroniczny korek w kołnierzu wlewu paliwa. Urządzenie to wykorzystuje technologie RFID (Radio Frequency IDentification), bezprzewodowo komunikuje się z transponderem zainstalowanym w kołnierzu.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.