System Monitorowania Pojazdów GPS

Nowoczesny system monitorowania pojazdów gps to rozwiązanie niezwykle użyteczne dla każdego, kto w swoim przedsiębiorstwie posiada flotę pojazdów. Niezależnie od tego, czy są to samochody osobowe używane przez przedstawicieli handlowych, czy ciężarówki pokonujące każdego dnia setki kilometrów, czy wreszcie autobusy lub pojazdy budowlane, lub inne specjalnego przeznaczenia. W każdym przypadku system monitorowania pojazdów gps sprawdzi się doskonale. Z jego pomocą jesteśmy w stanie nie tylko błyskawicznie zlokalizować miejsce pobytu samochodu. Możemy także zdalnie sprawdzić stan silnika oraz akumulatora. Zobaczyć, z jaką prędkością pojazd się porusza, kiedy miał postoje oraz jaki czas wewnątrz niego spędził pracownik. Funkcjonalnością, która bardzo często przekonuje właścicieli, jest kontrola zużycia paliwa w trybie rzeczywistym. Można ją przeprowadzić na trzy sposoby: za pomocą magistrali CAN, zabezpieczenia wlotu paliwa oraz sondy cyfrowej. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie wdrożyć bardziej racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz zapobiegać ewentualnym nadużyciom.