Nagranie z kamery samochodowej jako dowód w sądzie

Zarówno w trakcie długiej, jak i krótkiej podróży kierowcy może przydarzyć się stłuczka lub co gorsza – wypadek. Jest to bardzo stresujący moment, w którym ciężko zapamiętać wszystkie fakty. Właśnie w takiej chwili bardzo przydaje się kamera samochodowa.

Nagranie zaistniałej sytuacji eliminuje ryzyko błędu oraz wyklucza możliwość dyskusji. Osoba, która spowodowała wypadek może jednak ubiegać się o wszczęcie dochodzenia, które może nawet skończyć się sprawą w sądzie. Co prawda dzieje się tak niezwykle rzadko, ale można spotkać się z taką sytuacją. Nagranie zarejestrowane kamerą samochodową może być oczywiście kluczowym dowodem materialnym w sprawie, jednak należy przestrzegać procedur. Aby zostało ono dołączone do sprawy konieczne jest skierowanie wniosku o jego uwzględnienie. Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności nagrania możliwe jest także powołanie biegłego.

Nie we wszystkich krajach Europy można jednak korzystać z kamery. W niektórych państwach za posiadanie takiego sprzętu może grozić nam nawet kilkanaście tysięcy euro mandatu.