Trzy sposoby na kontrolę paliwa

Monitoring GPS oferuje znacznie szerszy zakres usług, niż tylko lokalizowanie pojazdów czy zwierząt.

Jedną z jego najpopularniejszych i najbardziej cenionych funkcji jest możliwość kontrolowania poziomu zużycia paliwa a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów – niezależnie od tego jaki typ aut czy maszyn komunalnych, objęty zostanie monitoringiem.

Aby mieć pełen wgląd w sposób zużycia paliwa przez dany pojazd, należy umieścić w jego zbiorniku odpowiednią sondę. Kolejne elementy systemu to moduł CAN, który przy współpracy z komputerem pokładowym, sczytuje potrzebne do analizy informacje. Moduł pływaka odpowiada zaś za przesyłanie danych z pływaka znajdującego się w fabrycznym wyposażeniu danej maszyny czy auta.

Przy ich współpracy możesz stale monitorować poziom zużycia paliwa oraz częstość tankowania i ewentualnych upustów. W ten sposób skontrolujesz średnie zużycie paliwa i będziesz mieć większą możliwość weryfikacji faktur, przedstawionych przez pracowników. Przy tak szerokich danych, możesz skutecznie zoptymalizować pracę swoich podwładnych.