System identyfikacji i zarządzania kierowcami

Firmy posiadające floty pojazdów, często użyczają sprzęt osobom trzecim lub umożliwiają pracownikom użytkowanie aut służbowych również prywatnie. Ważne, więc dla nich w takiej sytuacji jest zabezpieczenie się przed uszkodzeniami lub niewłaściwym użytkowaniem danego pojazdy.

Na takie okoliczność system GPS jest jednak przygotowany, ponieważ posiada identyfikację kierowcy i funkcje monitorowania prędkości, obrotów i sposobu jazdy. Ma on także możliwość kontrolowania zakresu poruszania się auta, dzięki stworzeniu specjalnych stref na mapie miasta. W wyniku tego jakiekolwiek przekroczenie granic lub właściwych współczynników, będzie odnotowywane. A firma poprzez specjalny komunikator otrzyma powiadomienie SMS w momencie zaistnienia danej sytuacji.

Oprócz tego system Navira identyfikujący kierowcę pozwala równie na ustalenie osoby zasiadającej za kierownicą, a także w jakim czasie i kiedy użytkowała dany pojazd. Zgodnie z zapotrzebowaniem można również dokonać podziału przejazdów na prywatne i służbowe. Takie działanie umożliwia bowiem zautomatyzowanie rejestru użytkowania samochodów i komunikację z kierowcą.