Rodzaje czujników połączonych z GPS

Każdy czynnik elektryczny, hydrauliczny czy pneumatycznych, który pojawia się w instalacji pojazdu możemy bezproblemowo kontrolować za pomocą rejestratora GPS. Osiąga się to przy współpracy czujników z terminalem GPS. Dodatkowe moduły podłączone do GPS zwiększają ilość informacji możliwych do odczytania i przekazania. Pozwala to na bardziej szczegółową i rzetelną analizę.

Czujnik wysypu śmieci-tzw. ustawa śmieciowa nakazuje lokalizację pojazdów wywożących odpady i dokumentowanie miejsc ich rozładunku. Oprócz tego należy monitorować stan odwłoku śmieciarki. W większości pojazdów konieczne jest podłączenie specjalnego czujnika, aby wykrywał wymagane informacje. Czujnik ruchu obrotowego betonomieszarek-może równocześnie monitorować pracę wielu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu. Polega on w głównej mierze na kontroli pracy gruszki betoniarki (prędkości i kierunku obrotu).  Czujnik temperatury i wilgotności – ma dwa rodzaje jednopunktowy i wielopunktowy.

Różnica polega na tym, że pomiar dokonuje się tylko w jednym miejscu lub w kilku naraz. Z uwzględnieniem poziomów przestrzeni ładunkowej. W razie zmiany temperatury jest wysyłany alarm, a zebrany raport może posłużyć jako potwierdzenie. Wykorzystuje się to w przewożeniu: jedzenia, leków, preparatów na bazie krwi i samej krwi oraz materiałów biologicznych i chemicznych. Czujnik otwierania i zamykania drzwi – jest odporny na działania magnezu i indukcji. Wysyła on również informacje i generuje raport uwzględniający dokładne miejsce i czas, otwierania i zamykania drzwi.