Monitorowanie osób dzięki GPS

Chociaż rozwiązanie to ma dość dużo negatywnych konotacji, to może być wykorzystywane w szerokim spektrum przypadków. Monitorowanie osób za pomocą GPS wcale nie musi mieć na celu ich inwigilowanie.

W niektórych sytuacjach, może decydować o ich bezpieczeństwie. Załóżmy, że nadajnik znajduje się w kurtce dziecka, które zgubi się w tłumie bądź osoby chorej na Alzheimera, borykającej się z zanikami pamięci. W takich przypadkach, natychmiastowy dostęp do wiedzy, na temat ich miejsca pobytu (jak również przebytej drogi) może mieć kluczowe znacznie. Monitorowanie osób za pomocą GPS wykorzystywane bywa także w rozliczaniu czasu pracy czy kontrolowaniu jej jakości.

Dostarczane przez system dane i wykresy, dają szerokie dane do badania efektywności zleconych zadań i późniejszego ich wykorzystywania w optymalizacji kolejnych działań. Szczególnie chętnie system jest wykorzystywany przez wszelkiego typu służby mundurowe (np. strażaków) czy kurierów. To narzędzie zarówno dla osób prywatnych jak i firm o różnym charakterze działalności.