Monitoring GPS pracowników

Przedsiębiorstwa coraz częściej chcą mieć kontrolę nad tym, gdzie przebywają ich pracownicy w godzinach pełnienia swoich obowiązków zawodowych.

Dotyczy to szczególnie pracowników ochrony czy służb mundurowych, ale także tych pracujących w innych branżach. Odpowiedzią na tę potrzebę jest usługa monitoringu GPS osób. Pozwala ona na zdefiniowanie stref, w jakich powinien przebywać pracownik w czasie swojego dnia pracy, a kiedy strefa ta zostanie przekroczona, pracodawca otrzymuje powiadomienie w formie SMS-a. Urządzenie do monitoringu osób ma kieszonkowe rozmiary, tak więc noszenie go ze sobą nie nastręcza dla pracownika żadnych problemów.

Jest to rozwiązanie, które nie tylko pozwala na dokładne rozliczanie dnia pracy, ale także podnosi poziom bezpieczeństwa naszej kadry. Monitoring GPS osób może mieć także zastosowanie w przypadku dzieci oraz osób starszych, szczególnie jeśli cierpią one na schorzenia powodujące znaczne luki w pamięci. Z urządzeniem będziemy w stanie odnaleźć najbliższych szybko oraz sprawnie.