Monitoring GPS motocykli

Proponowany przez naszą firmę, monitoring GPS motocykli to jedna z najlepszych metod zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kradzieży pojazdu.

System pozwoli na natychmiastowe zlokalizowanie motocykla i znacznie przyspieszy działania poszukiwawcze, prowadzone przez odpowiednie służby. Oczywiście możliwości, jakie daje to rozwiązanie nie kończą się na jednej funkcji. Dzięki aplikacji, możesz kontrolować wiele parametrów działania maszyny – prędkość, stan pracy silnika i akumulatora, pokonany dystans czy dokładne dane nt. wykonanych postojów. System dostarczy również informacji z zakresu czasu pracy kierowcy. Jeżeli więc użyczasz motocykla bądź wykorzystujesz go w firmie (np. do patrolowania rozległych gospodarstw rolnych), to zaopatrz się w narzędzie, do wszechstronnej kontroli sposobu jego wykorzystywania.

Przekroczenie dopuszczalnych stref, także może być sygnalizowane za pomocą systemu. Jeszcze jedną, dość istotną kwestią jest to, iż montaż monitoringu GPS, jest skutecznym argumentem, do negocjowania cen ubezpieczenia pojazdu.