Kontrola pracy sprzętu komunalnego przez GPS

Sprzęt komunalny jak mało który wymaga stałego nadzoru oraz monitorowania. Publiczne pieniądze, jakie idą rokrocznie na jego wykorzystanie, są skrzętnie rozliczane, więc ważne jest, by można było robić to skutecznie.

Nasz system monitorowania GPS daje możliwości, o których jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy tylko pomarzyć. Dzięki niemu osoby odpowiedzialne za odśnieżarki, śmieciarki czy wozy asenizacyjne mogą na bieżąco kontrolować zakres ich prac i wykorzystanie sprzętu. Lokalizacja pojazdów w czasie rzeczywistym, możliwość podglądu rzeczywistego czasu pracy kierowców, pokonany dystans czy dokładnie udokumentowane postoje to tylko niektóre z funkcjonalności, jakie oferujemy.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość zdalnej kontroli pracy zarówno silnika, jak i akumulatora oraz ilości paliwa w baku. Możemy też sprawdzić spalanie i dokładnie monitorować kolejne tankowania. To daje nam możliwość natychmiastowego reagowania, gdyby działo się coś nieprawidłowego. Całość danych jest archiwizowana, dlatego można do nich wrócić podczas rozmowy z pracownikiem nawet w kolejnych dniach po zaistniałym niepokojącym zdarzeniu.