Kontrola GPS sprzętu komunalnego

Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż system GPS daje możliwość kontroli także sprzętu służącego szeroko pojętym usługom komunalnym. Bieżąca kontrola pracy śmieciarek, wozów asenizacyjnych oraz odśnieżarek daje nam pewność, że wszystko przebiega zgodnie z ustalonym planem, nie ma opóźnień, a pojazdy jeżdżą ustalonymi trasami.

Ponadto mamy wgląd także a archiwum tras oraz pracy sprzętu co znacznie ułatwia rozliczanie pracy kierowców, oraz obsługi pojazdów. Dzięki zastosowaniu rozwiązań GPS w pojazdach komunalnych podnosimy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale i samej maszyny czy ładunku, jaki przewozi. Ponadto wgląd w pracę silnika oraz zużycie paliwa pomaga nam szybko zauważyć, gdzie pojawiają się nieprawidłowości i na bieżąco im przeciwdziałać. Najczęściej duże zużycie paliwa wiąże się bowiem z niewłaściwym użytkowaniem samego pojazdu komunalnego.

Rozwiązanie GPS najczęściej bezpośrednio przekłada się także na wzrost wydajności pracowników. Działa tutaj psychologiczny mechanizm, który sprawia, że pracownik, mając świadomość kontroli, jest po prostu bardziej wydajny.