Kontrola GPS pojazdów komunalnych

Aby przedsiębiorstwo komunalne działało sprawnie, potrzebuje rozwiązań, które zapewnią mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jak i kontroli nad przeprowadzanymi pracami i pracownikami, którzy te prace wykonują.

Oferowany przez nas system monitoringu GPS ma znacznie szersze zastosowanie niż tylko bieżącą lokalizację wykorzystywanych w pracy odśnieżarek, wozów asenizacyjnych czy śmieciarek. Dzięki niemu możemy także sprawdzić bieżącą prędkość pojazdu, stan pracy silnika oraz akumulatora. Ponadto widzimy jak na dłoni dokładny czas pracy kierowcy, czyli godziny pracy i godziny, kiedy pracownik miał przerwę. Pozwala to na dokładne rozliczenia. Wszystko zapisywane jest w systemie mamy więc możliwość wrócenia do zapisów podczas ewentualnej rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem w późniejszym terminie.

Co niezmiernie ważne system daje również możliwość podglądu bieżącego zużycia paliwa. Ma to szczególnie duże znaczenie w momencie, kiedy podejrzewamy, że może w tym zakresie dochodzić do nadużyć. Tutaj widzimy wszystko i możemy podjąć interwencję w momencie zaistnienia niepokojącej sytuacji.