Kontrola GPS autobusów i autokarów

Kontrola GPS autobusów i autokarów wykorzystywana jest nie tylko przez miejskie przedsiębiorstwa komunikacji ale także wiele firm przewozowych, świadczących obsługę pasażerską zarówno na obszarze kraju jak i za jego granicami.

Lokalizacja pojazdów w czasie rzeczywistym to podstawowa funkcja systemu monitoringu GPS ale nie jedyna. Za pomocą intuicyjnie zaprogramowanej aplikacji, masz dostęp do danych na temat pokonanej trasy, prędkości, ilości i długości postojów czy czasu pracy kierowców. System przesyła również dane z zakresu pracy silnika czy stanu akumulatora. Mając dostęp do tak szerokiej ilości danych, możesz sprawnie koordynować pracę kierowców i szybko reagować w kryzysowych sytuacjach.

System oferuje możliwość szybkiej i bezpłatnej komunikacji z kierowcą. Jedną ze szczególnie cenionych funkcji jest kontrola zużycia paliwa. Prowadzona za pomocą sondy cyfrowej, magistrali CAN bądź zabezpieczenia wlewu paliwa, ogranicza ewentualne nadużycia i pozwala zoptymalizować sposób wykorzystania pojazdu przy kolejnych zleceniach.