Kontrola GPS autobusów i autokarów

Przedsiębiorstwa profesjonalnie zajmujące się przewozem pasażerów potrzebują coraz bardziej zaawansowanych możliwości monitorowania pracy kierowców oraz swoich pojazdów na trasach. Ma to szczególnie duże znaczenie, jeśli trasy są długie a ilość autokarów lub autobusów spora. Zarządzanie flotą autobusową w sposób nowoczesny wymaga koordynacji wielu zmiennych, którymi najlepiej operować w czasie rzeczywistym.

Nasz system monitorowania GPS pozwala zarówno na określenie miejsca pobytu pojazdu, prędkości, z jaką aktualnie się porusza, bieżącego stanu silnika oraz akumulatora, miejsc, jak i czasów postoju, czasu pracy każdego z kierowców, a także aktualnego zużycia paliwa. Zwłaszcza ten ostatni parametr żywo interesuje zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi, ponieważ na tym polu często dochodzi do nadużyć. Wszystkie pozyskane z naszego systemu dane podlegają archiwizacji, dzięki czemu możemy je omówić z kierowcą, kiedy już wróci do firmy po odbytym kursie. To znacznie ułatwia przeprowadzanie tego typu rozmów.