Kontrola czasu pracy kierowców sprzętu komunalnego

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności wiąże się z kosztami, jednak wiadomym jest, że każdy właściciel firmy dąży do ich minimalizowania. Stąd między innymi zainteresowanie związanie z kontrolą czasu pracy zatrudnionych osób.

Oferta NaVira, związana z kontrolą czasu pracy kierowców sprzętu komunalnego, skierowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem nieczystości i śmieci oraz różnego rodzaju robotami drogowymi. W tej branży bardzo dużą rolę odgrywa punktualność i sprawność zorganizowania logistycznego. Również z tego względu warto zdecydować się na sprzęt GSP kontrolujący czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Sygnał przekazywany jest na bieżąco do ekranu odbierającego oraz archiwizowany tak, aby móc ten materiał obejrzeć w późniejszym czasie. Oferowany przez naszą firmę system umożliwia również kontrolowanie ilości zużytego paliwa niwelując choćby próby upuszczeń ze zbiornika.

Raport wysyłany przez NaVira jest łatwy do odczytania i przejrzysty. Pozwala to unikać jakichkolwiek sporów i niedomówień.