Kontrola czasu pracy autokarów

Ze względu na odpowiedzialność, jaką biorą na siebie zawodowi kierowcy, szczególnie ważną rzeczą jest kwestia kontroli ich czasu pracy. Są oni bowiem odpowiedzialni za życie nie tylko swoje oraz osób, które przewożą, ale również pozostałych użytkowników ruchu drogowego.

Jeden moment nieuwagi może skończyć się kolizją lub wypadkiem. Aby utrzymać pełne skupienie, konieczne jest, aby kierowca robił sobie regularne przerwy. W przypadku przewozów regularnych do 50 kilometrów, kiedy, dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi 6-8 godzin, kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek. Nie może być ona krótsza niż 30 minut. Gdy natomiast łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin, kierowca zobowiązany jest do minimum 45 minutowej przerwy. Warto wspomnieć, że musi się ona odbyć przed upływem 6. godziny jazdy.

Urządzeniem umożliwiającym kontrolę przestrzegania tych zasad jest tachograf. Kierowca jest zobowiązany do rejestrowania na nim swojego czasu prowadzenia pojazdu, przerw w pracy i okresów dziennego odpoczynku, okresów gotowości oraz czynności określonych jako inna praca.