Jak działa sonda cyfrowa?

Sonda cyfrowa to jedna z możliwości kontrolowania ilości zużywanego paliwa jaką daje Państwu system naVira. Czym jest i na czym polega praca tego urządzenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć.

Sonda cyfrowa jest urządzeniem elektronicznym, które dzięki wbudowanemu czujnikowi jest w stanie dokładnie zmierzyć ilość paliwa znajdującego się w zbiorniku. Sygnał z sensora przesyłany jest to układu elektronicznego, a następnie zamieniany na sygnał proporcjonalny do poziomu paliwa. Sonda cyfrowa połączona jest z rejestratorem GPS za pośrednictwem magistrali cyfrowej. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, jak choćby możliwość zdalnej diagnostyki, wpływania na parametry działania, a nawet wymiany oprogramowania.
Pojazd wyposażony w sondę cyfrową, przed wyruszeniem w trasę, zostaje właściwie zaprogramowany i ustawiane są odpowiednie parametry jego pracy.
Sonda cyfrowa działa niezawodnie. Sygnał wysyłany do rejestratora GPS jest bradzo trudny do zakłócenia, a przesyłane dane wiarygodne i dokładne.