Czym różni się kolizja od wypadku drogowego?

Pojęcia, jakimi są kolizja i wypadek drogowy często są używane zamiennie, jednak warto wiedzieć, że różnice pomiędzy tymi zdarzeniami są duże. Zarówno kolizja (potocznie nazywana stłuczką), jak i wypadek wymagają podobnego zachowania się na miejscu zdarzenia.

Z definicji kolizją nazywamy zatem wydarzenie w ruchu lądowym, które spowodowane nieumyślnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa, skutkuje koniecznością poniesienia strat materialnych. Warto zauważyć, że nie ma tutaj ofiar śmiertelnych, ani osób mocno poszkodowanych. Jeśli chodzi natomiast o definicję wypadku drogowego to również jest to nieumyślnie spowodowane zdarzenie w ruchu lądowym, ale w jego efekcie śmierć lub intensywne obrażenia ponosi minimum jeden jego uczestnik. Ponadto poniesione są znaczne straty w mieniu lub zniszczeniu ulega pojazd, co jasno świadczy o dużej sile uderzenia.

Zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji świadkowie powinni zabezpieczyć miejsce zdarzenia, włączyć światła awaryjne, pomóc ewentualnym poszkodowanym i wezwać służby ratownicze.